AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

menu

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

เครื่องมือการรณรงค์

สิทธิมนุษยชนศึกษา (HRE) เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของแอมเนสตี้ แอมเนสตี้ให้คำจำกัดความการศึกษาและการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนดังนี้ (ตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษา และฝึกอบรม ด้านสิทธิมนุษยชน): การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนสามารถกำหนดได้ว่าเป็นความพยายามในการเรียนรู้ การศึกษา การฝึกอบรม หรือข้อมูลใดๆ ที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมสากลด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Education แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลมีฝ่ายที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อศึกษาข้อมูล และผลิตเนื้อหาและเครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงออกแบบกิจกรรม
คู่มือนักรณรงค์ออนไลน์ (Online Activism Toolkit)

เคล็ดลับการเคลื่อนไหว และสื่อสารออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในแบบฉบับของแอมเนสตี้

file_download English
สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งทางอาวุธ #2

ทำความเข้าใจความขัดแย้งที่ทวีความรุงแรงในกาซา

file_download English | Thai
สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งทางอาวุธ #1

เหตุใดสิทธิมนุษยชนจึงมีความสำคัญในช่วงสงคราม

file_download English | Thai
คู่มือการอารยขัดขืน

การอารยขัดขืนคืออะไร? มีพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

file_download English
“(คู่มือ)ดูแลรักษากายและใจของนักเคลื่อนไหวทางสังคม”

หนังสือที่รวมรวมประสบการณ์ เรื่องราวของนักกิจกรรมจากหลากหลายประเทศ และความเห็นของนักวิจัย และนักจิตวิทยาด้านสุขภาวะเอาไว้ในเล่มเดียวกัน

file_download Thai
กลยุทธ์ในการขยายกลุ่มนักเรียน

คู่มือที่จะช่วยให้คุณขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกับนักเรียนและนักศึกษาในนามของแอมเนสตี้คลับ

file_download English | Thai
คู่มือการวางแผนสำหรับนักกิจกรรมแอมเนสตี้

คู่มือการวางแผนกิจกรรม สำหรับสมาชิกแอมเนสตี้คลับในสถานศึกษา

file_download English | Thai
คู่มือสำหรับกลุ่มนักเรียนของแอมเนสตี้

คู้มือสำหรับนักเรียนนักศึกษา ผู้มีความสนใจก่อตั้งกลุ่มชมรม แอมเนสตี้คลับ ในสถานศึกษา

file_download English | Thai
Human Rights Human Long

คู่มือนักกิจกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชน

file_download English