AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

menu

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

สิทธิมนุษยชนศึกษาคือ

ถึงเวลาแล้วที่สิทธิมนุษยชนจะเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่เรื่องเฉพาะสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น แต่จะเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่อยู่ร่วมกันในสังคม เมื่อไหร่ที่เมล็ดพันธุ์แห่งสิทธิมนุษยชนได้แผ่ขยายไปในพื้นที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะในบ้าน ห้องเรียน สนามเด็กเล่น องค์กร หรือที่ใดก็ตามที่ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ ส่งเสริม และมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชน เมื่อนั้น สังคมจึงจะเกิดจิตสำนึกร่วมกัน โดยคุณค่า และหลักการแห่งสิทธิมนุษยชนจะเป็นตัวกำหนดความคิด และการกระทำของชุมชนต่าง ๆ ในสังคม และพฤติกรรมของคนในสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตาม การนำสิทธิมนุษยชนมาใช้เป็นกรอบจะเป็นการขยายพื้นที่ที่ทุกคนมีส่วนร่วม เป็นพื้นที่แห่งการยอมรับ และเคารพทุกความหลากหลายของชีวิตในสังคม ในขณะเดียวกันจะเป็นการลดพื้นที่ของความไม่เป็นธรรม การกลั่นแกล้ง การแบ่งแยก และการเลือกปฏิบัติ นั่นเป็นวิธีที่เราจะเชื่อมโยงกันได้อย่างลึกซึ้ง และแน่นแฟ้นกับผู้คนที่หลากหลาย พวกเราจะผูกพันกัน ไม่ใช่ด้วยฐานะ สีผิว หรือความสำเร็จ แต่ด้วยความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันโดยสิทธิที่พึงได้รับ เพราะการมองโลกเช่นนี้ เราจึงลงมือทำ ออกมาพูด และแสดงจุดยืนในสิทธิของเรา รวมถึงเคารพสิทธิของผู้อื่น “สิทธิมนุษยชนศึกษา” เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ที่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล นำมาใช้ทั่วโลก แอมเนสตี้ ประเทศไทย จึงสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เรามาลองดูสมการสิทธิมนุษยชนศึกษาไปพร้อม ๆ กัน

สิทธิมนุษยชนศึกษามีแนวทางอย่างไร?

แนวทางสิทธิมนุษยชนศึกษาจะทำให้ทุกคนในสังคม ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มั่นใจได้ว่าสิทธิมนุษยชนของพวกเขาได้รับการยอมรับตามหลักสากล และกลายเป็นส่วนหนึ่งและความคุ้นชินของผู้ที่ผ่านกระบวนการ เรียนรู้โดย

สิทธิมนุษยชนศึกษา
เป็นการศึกษา

ผ่าน

สิทธิมนุษยชน

การเรียนรู้อย่างเดียวนั้นไม่พอ การฝึกฝนลงมือ จะทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น จริงไหม? ลองฝึกที่จะนับรวมทุกคน สร้างการมีส่วนร่วม ยึดในวิถีประชาธิปไตย แล้วลองดูสิว่ามันสร้าง การเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

เกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนคืออะไร?

มีความหมายอย่างไร?

การเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างไร?

เพื่อ

สิทธิมนุษยชน

นับเป็นความทรงพลังที่เมื่อเรายืนหยัด เพื่อสิทธิของเรา และผู้อื่นสิ่งนี้แหละ ที่จะทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างแท้จริง

Human Rights Education = I + You + Recognise + Respect + Rights and Responsibilities

สิทธิมนุษยชนศึกษานั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัวฉัน ตัวคุณ ความตระหนักรู้ การเคารพ สิทธิ และความรับผิดชอบต่อสิทธิ

จะมีกี่สมการกันที่เข้าใจได้ง่ายขนาดนี้!

หากคุณพึ่งเริ่มทำความรู้จักสมการนี้ ไม่ต้องกังวลไป

ลองทำแบบสำรวจดูว่าคุณจะเริ่มเรียนรู้สิทธิมนุษยชนจากจุดไหนดี

สิทธิมนุษยชนศึกษาผ่าน

เรียนรู้

ในสถานศึกษา

แอมเนสตี้ทำงานสิทธิมนุษยชนศึกษาในสถานศึกษา

เรียนรู้

นอกห้องเรียน

แอมเนสตี้ทำงานสิทธิมนุษยชนศึกษาผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เรียนรู้

ด้วยตัวเอง

แอมเนสตี้ทำงานสิทธิมนุษยชนศึกษาผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

สิทธิมนุษยชนศึกษา
สร้างการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างไร

จากการทำงานสิทธิมนุษยชนศึกษาทั้งในสถานศึกษา และในชุมชนมาตั้งแต่ปี 2539 เราได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นลำดับขั้นในหลายระดับ เช่น

01

ผู้คนได้รับองค์ความรู้และทักษะ

ที่สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน

02

ช่วยสร้างเสริมคุณค่าและทัศนคติ

ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

เชิงพฤติกรรม

03

มีการขยายความร่วมมือในระดับสถานบัน

การศึกษาเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม

ในหลายระดับ

04

ลงมือทำเพื่อกระตุ้นและ

สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย

รับฟังเรื่องเล่าของการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย

“สิทธิมนุษชนศึกษา คือ เครื่องมือในการเชื่อม และส่งต่อคุณค่า สิทธิมนุษยชน ให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะในสถานศึกษา ที่ทำงาน หรือในครอบครัว หากเราทุกคน มีความเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าสิทธิมนุษยชน เราจะสามารถ ยืนยันสิทธิ และปกป้องสิทธิไม่ใช่เพียงแต่สิทธิมนุษยชนของเราเอง แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ในสังคม และยังร่วมผลักดันให้โลกของเรา เป็นสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นรากฐานแห่งความเท่าเทียม”

ทีมแอมเนสตี้ ประเทศไทย

“สิทธิมนุษยชนศึกษาสำคัญมากสำหรับนักศึกษาในบริบทพื้นที่ชายแดนใต้ ที่มีความท้าทายในหลายมิติ อาทิ มิติ ความรุนแรงความมั่นคง หรือ วัฒนธรรมท้องถิ่น อิสลามที่เผชิญความท้าทายของโลกสมัยใหม่ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่นี้จะช่วยทำให้เขาเข้าใจในสิทธิของตนเอง และรับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้น”

อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

“เสรีภาพในการแสดงออก ทั้งการตั้งคำถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติที่ต้องส่งเสริม สนับสนุน เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่ใช่อาชญากรรม”

ธีระพล อันมัย

“สิทธิมนุษยชนศึกษาช่วยให้คนเคารพกันและกัน คนจะตระหนักเรื่องของสิทธิมากขึ้น สังคมจะสงบสุขและเจริญขึ้น เพราะไม่เสียพลังงานไปกับความขัดแย้ง”

ยุทธ ขวัญเมืองแก้ว

“การเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนทำให้เรากล้าตั้งคำถามต่อความไม่เป็นธรรมที่เป็นอยู่ ทำให้เรามีจินตนาการต่อโลกที่สวยงามขึ้น ทำให้เราฝึกฝนใช้ความสร้างสรรค์ในการสื่อสารและปฏิบัติต่อกัน”

ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ประธานคณะกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

45 +

ห้องเรียนสิทธิ
ที่แอมเนสตี้จัดในปี 2021

6800 +

คนผู้ที่ได้รับความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนในปี 2021

28000 +

คนที่ออกมาร่วมรณรงค์
สิทธิมนุษยชนในปี 2021

ร่วมเป็นอีกพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคม
ด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษา