AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

menu

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

ริเริ่ม

นักกิจกรรมของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นพลังหลักในงานรณรงค์ที่ประสบความสำเร็จของเราตลอดกว่า 60 ปีที่ผ่านมา คนธรรมดามากมายได้รวมตัวกันทำสิ่งเล็ก ๆ บางอย่างที่ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงของพวกเขา ทั้งการลงชื่อลายเซ็น เขียนจดหมาย ทวีต แชร์ข้อความในสื่อออนไลน์ จัดฉายภาพยนตร์หรือจัดนิทรรศการศิลปะ ระดมทุนในโรงเรียนหรือที่ทำงาน จัดกิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษา รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสถานทูตและเจ้าหน้าที่รัฐ นักกิจกรรมของเรากล้าลุกขึ้นยืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องคนอื่น ๆ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตามที่ความเป็นธรรม ความยุติธรรม เสรีภาพและความจริงถูกปฏิเสธ ปัจจุบัน ฝ่ายนักกิจกรรมของแอมเนสตี้แบ่งการทำงานหลัก ๆ ออกเป็น