AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

menu

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

แบ่งปัน

Seed Fund

อยากขับเคลื่อนสังคม เราทำได้หลายวิธี ! – บันทึก Amnesty Seed Fund เงินทุนสนับสนุนโครงการเพื่อการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน

ละครเวที นิทรรศการศิลปะ เวิร์กชอป เสวนา ค่าย การชุมนุมอย่างสันติ หรือปาร์ตี้ – เราเชื่อว่ามีหลายวิธีที่จะขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมได้

ตั้งแต่ปี 2562 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) ได้ก่อตั้งโครงการ Seed Fund หรือเงินทุนแรกเริ่มสำหรับนักกิจกรรมในประเด็นต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาส สร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เพื่อความตระหนักรู้ เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนอันปลอดภัย เพื่อชุมชนนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน

ในปี 2563 แอมเนสตี้ ประเทศไทยได้สนับสนุนโครงการรณรงค์ทั้งหมด 14 โครงการเพื่อผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ความรุนแรงในสถานศึกษา ละครเวทีชวนให้ใคร่ครวญความแตกต่างระหว่างรุ่น การอบรมและบรรยายให้ความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน ค่ายอบรมสำหรับสร้างนักกิจกรรมรุ่นใหม่ ๆ เสวนาเพื่อย้อนระลึกประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สำคัญ จนถึงกิจกรรมที่สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนในชุมชนนักกิจกรรม

ปี 2564 แอมเนสตี้ได้สนับสนุนโครงการทั้งหมด 15 โครงการ

โครงการเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นความเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นแล้ว มีรูปแบบการจัดที่หลากหลายและสร้างสรรค์ อาทิเช่น

เพื่อจุดประกายไฟแห่งการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดโอกาส เกิดพื้นที่ใหม่ ๆ ผลักดันเสริมพลังเพื่อความก้าวหน้าในสังคม และการรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไม่หยุดนิ่ง โครงการ Amnesty Seed Fund จึงเกิดขึ้นมาเพื่อ ‘เป็นบันไดขั้นแรกเริ่ม’ ให้กับนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศไทย โดยองค์กรจะสนับสนุนเงินสูงสุดจำนวน 10,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อริเริ่มโครงการ และสนับสนุน ให้ข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ให้ความรู้ด้านแนวทางปฏิบัติสำหรับโครงการรณรงค์ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน ของที่ระลึก และเครือข่ายนักกิจกรรมอีกมากมาย

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเป็นนักกิจกรรม กลุ่มเยาวชน หรือผู้สนใจและเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชน เปลี่ยนพลังของคุณเป็นการรณรงค์อย่างสร้างสรรค์

เพราะเราเชื่อว่า ‘การขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน’ ยังมีความเป็นไปได้อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นได้ เพียงบอกเล่าให้เราฟัง แอมเนสตี้ ประเทศไทย พร้อมช่วยผลักดันและสนับสนุน เพื่อร่วมสร้างพลังความเปลี่ยนแปลง และเพื่อสิทธิมนุษยชนที่เราเชื่อมั่นและหวงแหน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.amnesty.or.th/latest/event/seedfund2023/

ส่งใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนได้ ที่นี่