AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

menu

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

แบ่งปัน

แรกเราพบกัน: การเจอกันครั้งแรกของแอมเนสตี้คลับทั่วประเทศ

หนึ่งในภารกิจหลักของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คือการหนุนเสริมบทบาทของเยาวชนในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศ โดยหนึ่งในเครือข่ายเยาวชนที่เราใช้ในการบรรลุภารกิจดังกล่าวคือสมาชิกกลุ่ม หรือแอมเนสตี้คลับ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 10 คลับ แบ่งเป็นคลับจากโรงเรียนอินเตอร์ 5 คลับ และคลับไทย 5 คลับ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ โดยแต่ละคลับล้วนมีความแตกต่างหลากหลายทั้งในเชิงรูปแบบการทำงาน และประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ตนสนใจตามแต่ละพื้นที่

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกคลับเหล่านี้ ได้พบปะ สร้างสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและแผนงานปี 2566 ของคลับ แอมเนสตี้จึงจัดกิจกรรม Amnesty Club First Meet ขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 2 มิถุนายน 2566 โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกจากคลับไทย 5 คลับ ได้แก่ แอมเนสตี้คลับ นิติอาสา มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลับมหาวิทยาลัยพะเยา คลับ Law Long Beach จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (มอ.หาดใหญ่) คลับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) และคลับสตูล

กิจกรรมในวันแรกเน้นไปที่การทำความรู้จักเพื่อนต่างคลับผ่านกิจกรรมฐานและทีมสัมพันธ์ โดยหนึ่งในกิจกรรมหลักของวันนี้คือ “ลองมาเป็นแอมเนสตี้ดูสิ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารวมได้ลองสวมบทบาทเป็นฝ่ายต่าง ๆ ภายในแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เช่น ลองเป็นฝ่ายระดมทุน ที่ต้องออกแบบสินค้าในแอมเนสตี้ชอปให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ตั้งแต่คนที่สนใจประเด็นสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงกลุ่มคนที่มองสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องไกลตัว หรือฝ่ายรณรงค์ที่ต้องออกแบบกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ และร่างแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเคารพเสรีภาพในการแสดงออกของเยาวชน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ช่วยให้สมาชิกแอมเนสตี้คลับเข้าใจการทำงานของแอมเนสตี้มากขึ้น

กิจกรรมในวันที่ 2 เน้นไปที่การวางแผนงานคลับ และแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน โดยในที่ 3 มิถุนายน จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และแต่ละคลับนอกจากจะได้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของแอมเนสตี้ ประเทศไทย ยังมีช่วงได้นำเสนอแผนงานของคลับตัวเองในการประชุมดังกล่าวอีกด้วย

กิจกรรมวางแผนงานคลับ เป็นไปด้วยความคึกคักและสนุกสนาน เพราะนอกจากนำเสนอแผนงานของคลับตัวเองแล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังแผนงานของคลับอื่น ๆ เพื่อนำไปปรับใช้กับแผนงานของตัวเองและนำไปสู่การร่วมงานกันในอนาคต โดยแต่ละคลับต่างมีกิจกรรมและความสนใจในประเด็นที่แตกต่างกัน เช่น นิติอาสา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนใจสิทธิชุมชน ที่ดินทำกิน แอมเนสตี้คลับ มอ.ปัตตานี สนใจกฎหมายพิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมที่ให้แต่ละคลับได้ทบทวนความท้าทายที่แต่ละคลับต้องเจอโดยหลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนความท้าทายของแต่ละคลับแล้ว แต่ละคลับยังได้ร่วมกันหาวิธีการที่จะช่วยลดความท้าทายที่เจอ เช่น แนะนำวิธีการบริหารองค์กร หรือการสื่อสารโดยให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้ฟัง แม้ทุกคลับอาจจะไม่ได้ทางออกให้กับความท้าทายทุกอย่างที่ตนต้องเผชิญ แต่ก็เป็นพื้นที่ที่สมาชิกคลับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กันและกัน อย่างเปิดกว้าง ปลอดภัย และเป็นกันเอง

โดยสรุปแล้ว กิจกรรม Amnesty Club First Meet ที่เพิ่งผ่านไปนั้น ถือเป็นกิจกรรมที่ได้สานความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกแอมเนสตี้คลับต่างๆ เปิดโอกาสให้เกิดการวางแผนร่วมกัน เพื่อการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเข้มแข็งร่วมกันต่อไปในอนาคต

หากคุณและเพื่อนๆ สนใจสมัครเป็นแอมเนสตี้คลับ สามารถดูรายละเอียดได้ที่: https://hre.amnesty.or.th/start/สมาชิกกลุ่ม/