AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

menu

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

แบ่งปัน

แอมเนสตี้ และประชาชนคนไทยเรียกร้องรัสเซียยุติการบุกยูเครน

 

แอมเนสตี้ และประชาชนคนไทย เรียกร้องการยุติสงครามยูเครน

นักกิจกรรมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลและประชาชนในประเทศไทยร่วมกันเรียกร้องทางการรัสเซียยุติการรุกรานและคุ้มครองพลเรือนยูเครน โดยนักกิจกรรมได้ยืนถือโปสเตอร์ข้อความและภาพความรุนแรง ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้นยังมีการฉายภาพและวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พลเรือนชาวยูเครน กำลังประสบอยู่ สำหรับกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นทั่วโลกเนื่องในวาระครบรอบหนึ่งเดือนที่รัสเซียรุกรานยูเครน

 

 

ปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เผยว่า เนื่องในวันที่ 24 มีนาคมนี้จะเป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนการบุกรุกยูเครนของรัสเซีย โดยนักกิจกรรมในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเรียกร้องให้รัสเซียยุติการบุกรุกยูเครน ซึ่งเป็นการกระทำรุกรานที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ และยังคงทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในทุกระดับ ต่อประชาชนในยูเครน รวมทั้งเสรีภาพในการแสดงออกในรัสเซีย และกระทบต่อกรอบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วย

 

 

สำหรับกิจกรรมรณรงค์แบบนี้จะมีขึ้นด้านนอกของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย และสถานที่เชิงสัญลักษณ์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นที่ อัลจีเรีย อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก ญี่ปุ่น เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สเปน เกาหลีใต้ สวีเดน ไต้หวัน สหรัฐฯ และประเทศไทย นอกจากนั้นทางแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยังได้ทำข้อเรียกร้องออนไลน์เพื่อรณรงค์เรียกร้องให้ ทางการรัสเซียยุติการกระทำรุกรานและคุ้มครองพลเรือน ซึ่งได้มีผู้ร่วมลงนามแล้วกว่า 340,000 คน