AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

menu

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

แบ่งปัน

กิจกรรมอบรมด้านสิทธิมนุษยชนสมาชิกแอมเนสตี้คลับภาคใต้

กิจกรรมอบรมด้านสิทธิมนุษยชนสมาชิกแอมเนสตี้คลับภาคใต้

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับสมาชิกแอมเนสตี้คลับในภาคใต้ระหว่างวันที่ 7 ถึง 9 พฤษภาคม 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อสานความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกคลับภายในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ เนื้อหาการอบรมมีทั้งการให้ความรู้ด้านสิทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐาน พัฒนาการสิทธิมนุษยชน การแลกเปลี่ยนมุมมองและความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน เสรีภาพในการแสดงออก บทบาทของแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล และการวางงานของคลับในอนาคต

 

 

วรวิทย์ สุวรรณรัตน์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมจากแอมเนสตี้คลับปัตตานีกล่าวว่าตนรู้สึกประทับมากที่ได้เข้าร่วมการกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม “yes no maybe” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนของแต่ละคน ทำให้ได้เห็นแนวคิดของผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย และได้เรียนรู้ที่จะเคารพความเห็นที่แตกต่าง กิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสร้างคอนเนคชั่นกับสมาชิกคลับอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานในอนาคต ในแง่ของการนำองค์ความรู้จากการอบรมไปสานต่อกิจกรรม ของคลับในอนาคต วรวิทย์กล่าวว่า

“เราว่าสิ่งที่ได้ทำแน่ๆคือการนำบรรกาศภายในค่ายระหว่างเราและสมาชิกคลับไปสานต่อในการทำงานร่วมกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่เกี่ยวกับการทำงานในวันข้างหน้า เพราะเรามองว่าเรายังใหม่มากและประสบการณ์ยังน้อย คงต้องทำการบ้านสะสมความรู้และประสบการณ์อีกหน่อยเพื่อที่จะได้ไม่ติดขัดในการทำงาน แต่ทุกคนล้วนมีก้าวแรกกันทั้งนั้น”

 

 

นอกจากกิจกรรมการอบรมสมาชิกคลับแล้ว ในวันที่ 10 พฤษภาคม ทางแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยยังได้มีการพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ต่วนศิริ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ พัฒนานักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาระหว่างคณะรัฐศาสตร์ฯ และแอมเนสตี้เนชั่นแนลประเทศไทยอีกด้วย