AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

menu

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

แบ่งปัน

เสียงส่วนหนึ่งจากเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม #ค่ายทะลุด่าน

 

เสียงส่วนหนึ่งจากเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม #ค่ายทะลุด่าน

หลังกิจกรรมในซีรีส์ “ทะลุด่าน” ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เมื่อวันที่ 22-24 เมษายนที่ผ่านมา แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ภาคี Save บางกลอย เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา กลุ่มดินสอสี และ SYSI ได้ร่วมจัดกิจกรรม “ค่ายทะลุด่าน” เพื่อเรียนรู้สิทธิในวิถีชิวิตและที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ “บ้านบางกลอย” หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสานฝันและสาน ต่ออุดมการณ์ของบิลลี่ พอละจี รักจงเจริญ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้ถูกบังคับให้สูญหายในระหว่างทางแห่งการต่อสู้เพื่อกลับสู่บ้านที่บางกลอยบน-ใจแผ่นดิน และจะอุ๊ ชัยภูมิ ป่าแส เยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองลาหู่ และนักเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิชุมชนของชนเผ่าพื้นเมืองผู้ถูกยิงเสียชีวิต

กิจกรรมนี้ได้พาเหล่าเยาวชน ที่มาจากทุกภูมิภาคในประเทศไทย ให้ได้ร่วมเดินตบเท้าเดินทางสู่ชุมชนที่บิลลี่ พอละจี และพี่น้องของเขาได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อวันหนึ่งจะได้หวนคืนสู่บ้าน แม้วันนี้บิลลี่จะไม่ได้อยู่ ในที่แห่งนี้ แต่เมล็ดพันธุ์แห่งความหวังและอุดมการณ์ของเขาก็ยังส่งต่อไปยังลมหายใจของพี่น้องจากรุ่นสู่รุ่น

ในค่ายทะลุด่าน เหล่าคนรุ่นใหม่จากหลากหลายพื้นที่ ได้ร่วมกันแบ่งปันพลังแห่งความตั้งใจ และได้มาร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังเรื่องราว “สิทธิในที่ดินทำกิน” ที่เป็นดังเมล็ดพันธุ์แห่งการต่อสู้ที่บิลลี่เคยได้บอกเล่า ไว้มาตลอดชีวิตของเขา และได้รับฟังเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชาวปกาเกอะญอ และเรื่องราวการต่อสู้ของชาวบางกลอยตลอดสามวัน พร้อมเดินทางไปสู่ความเข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และสิทธิชุมชนและที่ดิน และได้รับความรู้เป็นศักยภาพในการทำงานเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ สิทธิชุมชนและที่ดิน และเสริมสร้างศักภาพในการสื่อสาร การรณรงค์ รวมถึงเรียนรู้ปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งเรื่องกระบวนการกฎหมายและอาชญากรรมความรุนแรงโดยภาครัฐและนี่คือเสียงส่วนหนึ่งจากเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม #ค่ายทะลุด่าน