AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

menu

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

AMNESTY

เราคือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า

10 ล้าน คนทั่วโลก

ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน

ปฏิทินกิจกรรม

แอมเนสตี้จัดกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนที่น่าสนใจเป็นประจำ มาพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราได้ตลอดทั้งปี

วิเคราะห์สถานการณ์การชุมนุม APEC ภายใต้มาตรฐานสิทธิมนุษยชน

7 ธันวาคม 2565

งานเสวนา

อาสาสมัครแคมเปญ เขียน เปลี่ยน โลก

11 ธันวาคม 2565

งานรณรงค์

Taste of Rights: ผัสสะแห่งสิทธิ

10 ธันวาคม 2565

อีเว้นท์

COVID-19 SEED FUN เงินทุนสนับสนุนโครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจาก COVID-19

ตลอดทั้งปี 2565

งานรณรงค์